เรื่อง
ปฏิบัติ
21 พ.ย. 2561 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ย. 2561 การขอใช้ภาพถ่ายและประวัติส่วนตัวเลขาธิการ กศน. กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ย. 2561 การสำรวจความพร้อมการรับโอนครุ๓ัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
20 พ.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 10/2562) กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
20 พ.ย. 2561 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 9/2562) กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
20 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษ(ฺBoot Camp) *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) รับหมดแล้ว
20 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษ(ฺBoot Camp) *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
20 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษ(ฺBoot Camp) *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
20 พ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษ(ฺBoot Camp) *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว