เรื่อง
ปฏิบัติ
27 พ.ค. 2562 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
27 พ.ค. 2562 การส่งรายงานการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา ยังไม่รับ
27 พ.ค. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ วิชาการจัดการค่ายของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศน.จังหวัดตรัง กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
27 พ.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
27 พ.ค. 2562 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
27 พ.ค. 2562 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารร้านค้า กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ค. 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ตามหลักการฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ค. 2562 โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ค. 2562 การคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับจังหวัด ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
22 พ.ค. 2562 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว