เรื่อง
ปฏิบัติ
28 ม.ค. 2563 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
28 ม.ค. 2563 ขอความร่วมมือสร้างการมีส่วนรวม ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
28 ม.ค. 2563 อนุญาตให้พานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
28 ม.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานของ "ศูนย์การเรียนรู้สำหรับ *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
28 ม.ค. 2563 (ด่วนที่สุด)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งและแนวทางการดำเนินงานของ"สูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่ *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
27 ม.ค. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
27 ม.ค. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารร้านค้า กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
27 ม.ค. 2563 การดำเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
27 ม.ค. 2563 การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการฯ ไม่ได้ระบุ รับ
27 ม.ค. 2563 เชิญประชุมประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว