-->  มีหนังสือจำนวน 270 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
27 พ.ย. 2563  สำรวจข้อมูลการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
24 พ.ย. 2563  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
24 พ.ย. 2563  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
03 พ.ย. 2563  การจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
02 พ.ย. 2563  รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
28 ต.ค. 2563  ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบ ประจำปี 1/2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 ต.ค. 2563  การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
27 ต.ค. 2563  การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
21 ต.ค. 2563  การสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงาน กศน. by e-mail กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
09 ต.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรรักษาการในตำแหน่ง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
05 ต.ค. 2563  ขอความร่วมมือสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน.2564) กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
05 ต.ค. 2563  ขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
01 ต.ค. 2563  รายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
01 ต.ค. 2563  ขอรับใบเสร็จรับเงิน และแบบใบรับใบสำคัญรับเงิน ปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
25 ก.ย. 2563  แนวทางการเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด เห กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
24 ก.ย. 2563  ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
01 ก.ย. 2563  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ มัคคุเท กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
22 ก.ค. 2563  ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
15 ก.ค. 2563  ขอความอนุเคราะห์เต็นท์/เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
25 พ.ค. 2563  สำรวจข้อมูลข้าราชการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือก/สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว