[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
อาสาสมัคร กศน.ตำบลวังวน

 นางสุจินต์  ไข่รินต์

อาสาสมัครรักการอ่านตำบลวังวน

๑.  นายธวัลรัตน์  สุวรรณรัตน์                            หมู่ที่ ๑

 ๒.  นางธัญวรรณ  ทองชู                                  หมู่ที่ ๒

  นายพงศกร  หลีแคล้ว                                หมู่ที่ ๓

  ๔.  นายรัชชานนท์  เจ๊ะหมวก                           หมู่ที่ ๔

  ๕.  นางสาวจุฑารัตน์  เพ็งโคตร                         หมู่ที่ ๕

อาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนตำบลวังวน

     ๑.  นางโบลี่  แซ่หลี                   หมู่ที่ ๑

  ๒.  นายประทิน  หวังจิ                หมู่ที่ ๒

  นางวิยะดา  กำเนิด               หมู่ที่ ๔

  เข้าชม : 516
 
 
กศน.ตำบลวังวน.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่  บ้านห้วยลึก หมู่ท่ี่ 2 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เบอร์โทร 096-3930112
e-mail : pomchaymai2424@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05