[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
                                                     คณะกรรมการ กศน.ตำบล

     1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน                                      ประธาน

     2. นายอนุชิต  แซ่อุ้ย                                                           กรรมการ

     3.  นายชีพ  คงผลาญ                                                          กรรมการ

     4.  นายมะเส็น  แตะเส็น                                                      กรรมการ

     5.  นายสายันต์  สุวรรณรัตน์                                                  กรรมการ

     6.  นายดลเหลาะ  เขาพรง                                                    กรรมการ

     7.นายวีระ  หนูช่วย                                                            กรรมการ

     8.นายอนันต์  แสงรัตน์                                                        กรรมการ

     9.นายสังเวียน   เขาแก้ว                                                       กรรมการ

     10. นางสาวรุ่งนภา  แสงยิ่ง                                                   กรรมการและเลขานุการเข้าชม : 177
 
 
กศน.ตำบลวังวน.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่  บ้านห้วยลึก หมู่ท่ี่ 2 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เบอร์โทร 096-3930112
e-mail : pomchaymai2424@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05