[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

                                                            

ประวัติ กศน. ตำบลวังวน

ที่ตั้ง               หมู่ที่  ๒  บ้านห้วยลึก  ตำบลวังวน  อำเภอกันตัง  จังหวังตรัง

สังกัด             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง

                    กศน. ตำบลวังวน (ศูนย์การเรียนชุมชน)  ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๒ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง   โดยมีนางสาวมัศยา  ไพรพฤกษ์ เป็นครู กศน.ตำบล และมีนายกฤษฎา  บิลเกษม  เป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ กศน.ตำบลวังวน

          กศน.ตำบลวังวน  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  บ้านห้วยลึก  ตำบลวังวน  โดยใช้สถานที่ของอาคารกองทุนสวนยางประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๒  ตำบลวังวน   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบัน ได้จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔ และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามความต้องการ และสภาพของท้องถิ่น ของกลุ่มเป้าหมาย และประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลวังวน  เป็นศูนย์ประสานงานในการจัดการศึกษา  วางแผน  บริหารการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน ระหว่างชุมชน   และใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมไปถึงการเปิดให้บริการการศึกษาค้นคว้า ด้าน ICT ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ส

     

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลวังวน

สภาพทั่วไป      

              พื้นที่ตำบลวังวนตั้งแต่เดิม  เป็นพื้นที่ป่ารกอยู่ติดชายฝั่งทะเล  ต่อมาราษฎรได้เข้ามาบุกรุกทำลายป่าเพื่อปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยขึ้นมาเรื่อยๆ  ความเจริญต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นมีถนนหนทางที่ชาวบ้านสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้หรือหากชาวบ้านไม่ไปทางบกก็เดินทางไปทางน้ำก็ได้ สำหรับทางน้ำหรือทางทะเลนี้มีสายน้ำมาบรรจบกันจากคลองปะเหลียนและคลองกันตัง  จึงทำให้เกิดเป็นน้ำวน  ทางการจึงได้ตั้งชื่อว่า   ตำบลวังวน”  

              พื้นเพดั่งเดิมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตำบลวังวนส่วนมากอพยพมาจากที่อื่นโดยมาทางเรือซึ่งมีทั้งคนไทยพุทธ  ไทยอิสลามและคนจีนภาษาที่ใช้ภาษาท้องถิ่นปักใต้หรือภาษามาลายู 

ที่ตั้ง

             ตำบลวังวนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอกันตังจังหวัดตรังห่างจากที่ว่าการอำเภอกันตังทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

             ทิศเหนือ                ติดต่อกับ         ตำบลคลองชีล้อมและตำบลบางเป้าอำเภอกันตัง

             ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ         แม่น้ำปะเหลียน

             ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ         ตำบลกันตังใต้และตำบลบางเป้าอำเภอกันตัง

             ทิศใต้                    ติดต่อกับ         แม่น้ำปะเหลียน

เนื้อที่/อาณาเขต

            ตำบลวังวนมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 39.58 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 24,739 ไร่

เข้าชม : 1039
 
 
กศน.ตำบลวังวน.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่  บ้านห้วยลึก หมู่ท่ี่ 2 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เบอร์โทร 096-3930112
e-mail : pomchaymai2424@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05