[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
แบบจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา

กศน.ตำบลทุ่งยาว  กศน.อำเภอปะเหลียน  สำนักงาน  กศน. จังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ  2558

 

ชื่อภูมิปัญญา  การทำไม้กวาดจากดอกของต้นเลา 

ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นายเพียร  ภักดี

ที่อยู่ของภูมิปัญญา    บ้านเลขที่  8  หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ประเภทของภูมิปัญญา  ด้านหัตถกรรม

ประวัติความเป็นมา เกิดวันที่ -  เดือน  -  พ.ศ. 2484  ปัจจุบันอายุ  74  ปี  มีบุตรจำนวน  7  คน 

เดิมเป็นคนจังหวัดศรีษะเกษและได้เดินทางมาหางานทำที่จังหวัดตรังและมีครอบครัวเป็นชาวทุ่งยาว

มีความสามารถทางด้าน  การทำไม้กวาดจากดอกของต้นเลา  ดอกอ้อ

ขั้นตอนการทำไม้กวาดจากดอกเลา  ขั้นแรกนำดอกเลาที่หามาได้มาตากแดดประมาณ  3  วัน  จากนั้นนำมาตีให้ดอกหลุดออกเหลือแต่ก้านดอก  แล้วนำไปตากแดดอีกครั้งจนแห้งสนิท  ถ้าตากไม่แห้งเวลานำมามัดจะทำให้ไม่แน่น  จากนั้นนำมาผูกเป็นไม้กวาด  โดยใช้หวายมาเหลาเป็นเส้นใช้ผูกแทนเชือก  โดยไม้กวาดแต่ละด้ามใช้ก้านดอกเลาประมาณ  35 40 ก้าน  โดยต้องใช้ดอกเลาที่หักออกจากก้านมาเสริมด้วยเพื่อให้ไม้กวาดมีความหนาขึ้น จึงเสร็จกระบวนการ 

 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม   เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการ

เรียนรู้ในการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า

 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  -

 

 

 

 

 

 

 

 แบบจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา

กศน.ตำบลทุ่งยาว  กศน.อำเภอปะเหลียน  สำนักงาน  กศน. จังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ  2558

 

ชื่อภูมิปัญญา  การรำมโนราห์

ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นางขิน  ยั่งยืน 

ที่อยู่ของภูมิปัญญา    อยู่บ้านเลขที่  99/1  หมู่ที่  6  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ประเภทของภูมิปัญญา  ด้านศิลปกรรม

ประวัติความเป็นมา  เกิดวันที่ - เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490 ปัจจุบันอายุ  68 ปี มีบุตรจำนวน  6  คน 

เดิมเป็นคนจังหวัดพัทลุงและได้เดินทางมาหางานทำที่จังหวัดตรังและมีครอบครัวเป็นชาวทุ่งยาว 

มีความสามารถทางด้าน  การรำมโนราห์

ขั้นตอนการรำมโนราต้องมีการบูชาครูที่หลังโรงก่อน  จากนั้นจึงมีการปล่อยตัวนางรำออกมาขับกลอนบูชาครู  เมื่อเสร็จแล้วจึงมีการเข้าเรื่อง 

 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในการรำมโนราห์

 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา

กศน.ตำบลทุ่งยาว  กศน.อำเภอปะเหลียน  สำนักงาน  กศน. จังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ  2558

 

ชื่อภูมิปัญญา  การทำด้ามจอบ  -  ด้ามขวาน  -  มีดพร้า

ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นายล่อง  ไชยยางค์ 

ที่อยู่ของภูมิปัญญา    อยู่บ้านเลขที่  94/1  หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ประเภทของภูมิปัญญา  ด้านหัตถกรรม

ประวัติความเป็นมา  เกิดวันที่ 01 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2463 ปัจจุบันอายุ  95  ปี  มีบุตรจำนวน 9 คน    มีความสามารถทางด้าน  การทำด้ามจอบ  -  ด้ามขวาน  -  ด้ามพร้า

ขั้นตอนการทำ  ขั้นแรกถ้าไม้ยังเป็นไม้ซุงอยู่ ก็ให้แปรรูปเป็นแผ่นกระดานก่อนความหนาประมาณ 1.5 2  นิ้ว ความยาวขึ้นอยู่กับว่าจะทำด้ามอะไร  ถ้าด้ามจอบก็ยาว 155 170 ซม.   ส่วนความกว้างแล้วแต้ไม้ยิ่งกว้างมากก็จะทำได้หลายด้าม  เมื่อได้ไม้เป็นแผ่นแล้วก็นำเอาแบบมาทาบลงบนแผ่นไม้และใช้ดินสอวาดให้เป็นรูป  จากนั้นก็นำมาเหลาหรือถากด้วยพร้าหรือขวานก็ได้  จากนั้นก็ใช้บุ้งถูเพื่อตกแต่งให้กลมและดูสวยงาม  

 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในการทำ  ด้ามจอบ  ด้ามขวาน  ด้ามพร้า

 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  -

 

  

แบบจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา

กศน.ตำบลทุ่งยาว  กศน.อำเภอปะเหลียน  สำนักงาน  กศน. จังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ  2558

 

ชื่อภูมิปัญญา  การทำสุ่มไก่

ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นายเยื้อน  ยงค์หนู 

ที่อยู่ของภูมิปัญญา    บ้านเลขที่  94  หมู่ที่  4  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ประเภทของภูมิปัญญา  ด้านหัตถกรรม

ประวัติความเป็นมา  เกิดวันที่  -  เดือน   - พ.ศ. 2466  ปัจจุบันอายุ  92  ปี  มีบุตรจำนวน  7  คน 

มีความสามารถทางด้าน  การทำสุ่มไก่ 

 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในการทำสุ่มไก่

 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  -

 

 

 

 

  

 

แบบจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา

กศน.ตำบลทุ่งยาว  กศน.อำเภอปะเหลียน  สำนักงาน  กศน. จังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ  2558

 

ชื่อภูมิปัญญา  การเล่นหนังตลุง

ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นายครวญ  ลิ้มทอง  

ที่อยู่ของภูมิปัญญา    บ้านเลขที่  39   หมู่ที่  7  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

ประเภทของภูมิปัญญา  ด้านศิลปกรรม

ประวัติความเป็นมา  เกิดวันที่  -   เดือน  - พ.ศ. 2481  ปัจจุบันอายุ  77 ปี  มีบุตรจำนวน  2  คน 

มีความสามารถทางด้าน  การเล่นหนังตะลุง

ขั้นตอนการแสดง   นายหนังบอกว่าหลักการเล่นหนังตะลุงให้ได้ดี  ต้องสวมวิญญาณข้าไปในรูปหนังจึงจะเล่นได้สมบทบาท  หยวกกล้วยที่ใช้ปักรูปหนัง เปรียบเหมือนแผ่นดินทั้งประเทศ  พระราชาเปรียบเหมือนพระมหากษัตริย์ ตัวละครอื่นๆเปรียบเหมือนประชากรทั้งประเทศ  ก่อนการเล่นหนังแต่ละครั้งต้องมีการเซ่นเจ้าที่ก่อนเพื่อเบิกโรงอย่าให้ปิดกั้นการแสดงของนายหนัง ตามความเชื่อที่มีมาช้านาน   ฉากแรกต้องออกฤาษีก่อน  ตามด้วยรูปหน้าบทซึ่งทำหน้าที่ทำความเคารพครูบาอาจารย์ และผู้ชม  ฉากที่สามจะบอกเรื่องเล่ารายละเอียดการเล่น   และฉากที่สี่จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน จากนั้นตัวละครทั้งหมดก็ดำเนินเรื่องต่อไปจนจบการแสดง

 

 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในการขับหนังตะลุง

 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชันหนังตะลุง 14 จังหวัดภาคใต้  งานอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดตรัง  ประจำปี  2550

 

 

 

 

 

 
เครือข่ายของตำบลทุ่งยาว

    
วัดทุ่งยาว                                                                           คุณสัมพันธ์  รามจันทร์


    

        

กศน.ตำบลทุ่งยาวนำนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการทำผ้าบาติกไปเรียนรู้การทำผ้าบาติกจากภูมิปัญญาที่มีความรู้
เฉพาะด้านซึ่งนักศึกษาได้เลือกเรียนโดยวิธีการทำโครงงาน

    

กิจการปรองดอง
กศน.ตำบลทุ่งยาว ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันของประชาชน
ณ  สนามโรงเรียนบ้านทุ่งยาว  วันที่  7  กรกฎาคม  2557
    

                          กับท่านกำนันตำบลทุ่งยาวและกลุ่มพลังมวลชนจากตำบลบ้านนา          กับพี่ๆ พนักงานส่วนตำบลจาก  อบต. ลิพัง
 
       

                       กับคุณวีณา  กังแฮ เจ้าของบ้านหนังสืออัจฉริยะ                           ท่านนายอำเภอสถาพร  ประทุมทอง 
                         
พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยาว                        ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับน้องๆที่ร่วมการแสดง

                               
 


เข้าชม : 1360
 
 
กศน.ตำบลทุ่งยาว..
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.ปะเหลียน
ที่อยู่..หมู่ที่  1  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง...เบอร์โทร......080-0695443
e-mail:..Thiti1976.2519@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05