[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
  บ้านหนังสือชุมชน  ตำบลทุ่งยาว มี 2 แห่ง ดังนี้

 

1.      ชื่อบ้านหนังสือ...บ้านทุ่งยาวรักการอ่าน     ชื่อเจ้าของบ้าน นางสุรัชวดี  เก้าเอี้ยน

      ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน   นางสุรัชวดี  เก้าเอี้ยน

   ที่ตั้ง บ้านเลขที่....55/1   ชื่อหมู่บ้าน...ทุ่งยาว...หมู่ที่....1.. ถนน. .....-....ตำบล..ทุ่งยาว...อำเภอ ปะเหลียน.....จังหวัด.....ตรัง....
โทรศัพท์...087 – 78859252   .สถานที่ใกล้เคียง ...การยางแห่งประเทสไทย สาขาทุ่งยาว

      
 


2.
  ชื่อบ้านหนังสือ...บ้านทุ่งมะขามป้อมรักการอ่าน       ชื่อเจ้าของบ้าน  นางสุมาลี  เกลี้ยงนิล
ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน   นางสุมาลี  เกลี้ยงนิล
ที่ตั้ง บ้านเลขที่....79/3    ชื่อหมู่บ้าน...บ้านทุ่งมะขามป้อม...หมู่ที่..6. ถนน. ..-..ตำบล..ทุ่งยาว...อำเภอ ปะเหลียน.จังหวัด.....ตรัง....โทรศัพท์...085 - 5770102   .สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม

      

    

 

   เข้าชม : 1727
 
 
ศกร.ตำบลทุ่งยาว..
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ.ปะเหลียน
ที่อยู่..หมู่ที่  1  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง...เบอร์โทร.....081-9767928
e-mail:..manot.set@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05