[x] ปิดหน้าต่างนี้
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "กศน.ตำบลทับเที่ยง   อัตลักษณ์ผู้เรียน สุขภาพดี มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง"  
 
ประวัติ กศน.ตำบลทับเที่ยง

กศน.ตำบลทับเที่ยง เปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 (ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง) อำเภอเมือง ตรัง มีครู กศน.ตำบล 1 ท่าน คือ นายวิชาญ  ทับทิม  รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตเทศบาลนครตรัง
โดยมีนายแพทย์ สุกิจ อัตโถปกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีจุดประสงค์ดังนี้


1.เพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
2.ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้าน
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
- การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- การศึกษาเทียบระดับ


เข้าชม : 308
 
 
กศน.ตำบลทับเที่ยง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่ 181  ถ.พัทลุง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง  เบอร์โทร : 0850020059
e-mail: ballkungclub69@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05