[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ประวัติ กศน.ตำบล

1.  ประวัติ

                ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง   ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลตะเสะ    ตำบลตะเสะ    อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง     เมื่อวันที่  1  มกราคม   2544    โดยใช้อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  2 บ้านนาชุมเห็ด  เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษา  มีนางสาวเบ็ญจพร  แข็งแรง    เป็นครูประจำศูนย์การเรียน ต่อมาได้   และได้ยกฐานะขึ้นเป็น  กศน.ตำบล   เมื่อเดือน  ตุลาคม  2552   สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ  ได้แต่งตั้งให้นางสาวเบ็ญจพร  แข็งแรง    ทำหน้าที่หัวหน้า  กศน.ตำบลตะเสะ   ตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง      ที่    /  2552   ลงวันที่   1   ตุลาคม   2552   โดยใช้อาคารอเนกประสงค์    หมู่ที่   2   ตำบลตะเสะ  อำเภอหาดสำราญ  และมีบุคคลากรในขณะนี้ จำนวน  1 คน  เข้าชม : 783
 
 
กศน.ตำบลตะเสะ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ที่อยู่  หมู่ที่ 2  บ้านนาชุมเห็ด  ตำบลตะเสะ  เบอร์โทร  080-6940518
e-mail : Benja_7788@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05