[x] ปิดหน้าต่างนี้
  


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา  ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรม การทำขนมไทย หลักสูตร 40 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2559
สถานที่จัด กศน.ตำบลท่าพญา  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพญา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

 
1.วิทยากรผู้สอน นางสุภาภรณ์  ทองเรือง   จำนวน 25  ชั่วโมง(ทักษะการฝึกปฏิบัติ)    ค่าวิทยา กร 5,000 บาท
2.ค่าวัสดุฝึก 8,750 บาท
3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 600 บาท
4.เป้าหมายผู้เรียน 18 คน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,350 บาท
 
การทำขนมถั่วแปบโดยการนวดแป้ง  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา  ปีงบประมาณ 2559
กิจกรรม ช่างทาสี  หลักสูตร 40 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2559
สถานที่จัด กศน.ตำบลท่าพญา  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพญา  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

 
1.วิทยากรผู้สอน นายปริวุฒิ   ท้ายห้วน   จำนวน 27  ชั่วโมง(ทักษะการฝึกปฏิบัติ)    ค่าวิทยา กร 5,400 บาท
2.ค่าวัสดุฝึก 7,465 บาท
3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 600 บาท
4.เป้าหมายผู้เรียน 15 คน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,465 บาท


                                                                                     
   
   
โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน ...หนึ่งอาชีพ" ปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม การทำปาท่องโก๋  หลักสูตร 3   ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00น. ณ กศน.ตำบลท่าพญา
จำนวนผู้เรียน 30 คน วิทยากรผู้สอน นางภาณี นาถนฤมล
โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน "หนึ่งคน ...หนึ่งอาชีพ" ปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม การทำวุ้นกะทิ หลักสูตร 3   ชั่วโมง เวลา 13.00-15.00น. ณ กศน.ตำบลท่าพญา
จำนวนผู้เรียน 35 คน
วิทยากรผู้สอน นางภาณี นาถนฤมล

เข้าชม : 1128
 
 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05