[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ปี 2558
กิจกรรมอบรมการเกษตรในครัวเรือน
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2558(ไตรมาส 3-4)
ณ กศน.ตำบลสุโสะ
จัดโดย กศน.ตำบลท่าพญา /กศน.ตำบลสุโสะ/กศน.ตำบลทุ่งยาว
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน


                    
      
                        
 
..............................................................................................................................
 
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ปี 2558
กิจกรรมอบรมสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558(ไตรมาส 1-2)
ณ กศน.ตำบลท่าพญา
จัดโดย กศน.ตำบลท่าพญา /กศน.ตำบลสุโสะ/กศน.ตำบลทุ่งยาว
 
               


 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 45 คน หญิง 25 คน ชาย 20 คน  งบประมาณที่ใช้ 4,000 บาท(ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าวัสดุ/ค่าป้ายประชาสัมพันธ์)


เข้าชม : 601
 
 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05