[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการทำสลัดโรล จำนวน 3 ชั่วโมง

ศุกร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการทำสลัดโรล จำนวน 3 ชั่วโมง
ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองนกวัว หมู่ 1 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 10 คน

   


เข้าชม : 77


ผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลท่าพญา ปี 2563 5 อันดับล่าสุด

      โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 28 / ก.พ. / 2563
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2563 28 / ก.พ. / 2563
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการทำสลัดโรล จำนวน 3 ชั่วโมง 28 / ก.พ. / 2563
      โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม การอบรมคุณธรรม ธรรมะสร้างสุขเปลี่ยนทุกได้ หลักสูตร 6 ชม. 28 / ก.พ. / 2563
      โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ปีงบประมาณ2563 9 / ก.พ. / 2563


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05