[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562

พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


 วันที่ 22 มิ.ย.2562 กศน.ตำบลท่าพญา  จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมการทำเทียนเจลสมุนไพรไล่ยุง หลักสูตร 5 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ตั้งแต่เวลา 10.00 -1600น.
ให้กับประชาชนตำบลท่าพญาที่สนใจ กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 10 คน 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนเงิน 2,000 บาท 
ค่าวัสดุ 1,000 บาท  ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000 บาท
เข้าชม : 104


กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4 5 อันดับล่าสุด

      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 256 (1 อำเภอ 1 อาชีพ) 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05