[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562

พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


 วันที่ 10-11 มิ.ย. 2562 กศน.ตำบลท่าพญา  จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรมการทำกล่องทิชชูออเจ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) 
ห้กับประชาชนตำบลท่าพญา สถานที่จัด ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา  กลุมเป้าหมาย 6 คน ผลการดำเนินงาน 7 คน
ขอขอบคุณวิทยากรคุณศรีนวล  มัธยันต์  ที่ถ่ายทอดงานฝีมือการทำกกล่องทิชชูออเจ้าในครั้งนี้   
งบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 2,200 บาท  ค่าวัสดุ 1,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200 บาท


วิทยากรแนะนำวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทำกล่องทิชชูออเจ้า
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำกล่องทิชชูออเจ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำกล่องทิชชูออเจ้าจากผ้าลายไทย
วิทยากรประเมินชิ้นงานของผู้เรียนเมื่อได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว


เข้าชม : 92


กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4 5 อันดับล่าสุด

      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 256 (1 อำเภอ 1 อาชีพ) 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05