[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4
วันที่ 4 มิ.ย.2562 กศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการทำสลัดโรล หลักสูตร 3 ชั่่วโมง (รูปแบบกลุ่มสนใจ) ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในตรัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ณ เลขที่ 120 หมู่ 1

พุธ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


 วันที่ 4 มิ.ย.2562  กศน.ตำบลท่าพญา จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2562   
กิจกรรมการทำสลัดโรล หลักสูตร 3 ชั่่วโมง  (รูปแบบกลุ่มสนใจ) 
ให้กับประชาชนตำบลท่าพญา เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในตรัวเรือน  กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ณ  เลขที่ 120 หมู่ 1  ตำบลท่าพญา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
ขอขอบคุณวิทยากรคุณสุนิดา  สุวรรณหงส์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำสลัดโรลในครั้งนี้
งบประมาณ ในการดำเนินกิจกรรม 1600 บาท  ค่าวัสดุ1000 บาท ค่าวิทยากร 600 บาทเข้าชม : 72


กิจกรรมที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่3-4 5 อันดับล่าสุด

      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 256 (1 อำเภอ 1 อาชีพ) 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2562 3 / ก.ค. / 2562


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05