[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรมของนักศึกษากศน.ตำบล
โครงการค่ายส่งเสริมความรู้สู่ความเป็นพลเมืองตาม ระบอบประชาธิปไตย

พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


วันนี้ (26 สิงหาคม 2558)  กศน.อำเภอปะเหลียน จัดโครงการค่ายส่งเสริมความรู้สู่ความเป็นพลเมืองตาม ระบอบประชาธิปไตย แก่นักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 100 คน  ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัด ตรัง   ทั้งนี้ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีนาย โชคดี เพชรหวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา   เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา    และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดตรัง   เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้


 เข้าชม : 345


กิจกรรมของนักศึกษากศน.ตำบล 5 อันดับล่าสุด

      โครงการค่ายส่งเสริมความรู้สู่ความเป็นพลเมืองตาม ระบอบประชาธิปไตย 27 / ส.ค. / 2558
      สอบN-NET สำหรับนักศึกจบในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 18 / ส.ค. / 2557
      โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก 9 / เม.ย. / 2557


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05