[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรมของ กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

พุธ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 
กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด            
 กศน.อำเภอปะเหลียน   จัด กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับความรู้  ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมอาสายุวกาชาดและมีความรู้ด้านการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของค่านิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทย โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอปะเหลียน  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากสำนัก งานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้  ระหว่างวันที่ 13 – 15  กรกฎาคม 2558  ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน  80  คนเข้าชม : 557


กิจกรรมของ กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2558 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22 / ก.ค. / 2558
      โครงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 31 / มี.ค. / 2558
      โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูกศน.จังหวัดตรังในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก พว 02027 \"การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน\" 27 / มี.ค. / 2558
      เปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลท่าพญา 27 / มี.ค. / 2558
      จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน 23 / ก.พ. / 2558


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05