[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรมของ กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2558
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน

จันทร์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


22 กุมภาพันธ์ 2558  กศน.อำเภอ ปะเหลียน  จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 119 คน  โดยมี ศน.สุรีย์   นาคนิยม ศน.ชำนาญการพิเศษ และ ศน.สุดา หาญวัฒนกุล ศน.ชำนาญการพิเศษ  จากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตรวจ เยี่ยมสนามสอบ และมีนางวรรณิศา รักราวี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง มาปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบฯ  
 ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์   อำเภอปะเหลียน   จังหวัดตรัง
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบN-NET ของกศน.ตำบลท่าพญา ดังนี้
1.5522-00017-4 นางสาวอรุณวตรี  โอสถผสม  ม.ต้น
2.5412-00069-7 นายประยุทธ เดิมหลิ่ม ม.ต้น
3.5522-00019-2 นายอภิสิทธิ์ ชัยเพชร ม.ต้น
4.5522-00021-3 นายธนวัฒน์ ชูแสง ม.ต้น
5.5522-00046-4 นางสาวสกาววรรณ  เส้งแก้ว ม.ต้น
6.5612-00046-4 นางสาวพัชรี  ศรีเพชร ม.ต้น
7.5612-00068-4นางสาวชนิสรา เทพแก้ว ม.ต้น
8.5612-00073-2 นายชาญชัย หวาหาบ ม.ต้น
9.5512-00289 นางสาวเจนจิรา หมัดกูล ม.ต้น
 
4.


เข้าชม : 480


กิจกรรมของ กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2558 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22 / ก.ค. / 2558
      โครงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 31 / มี.ค. / 2558
      โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูกศน.จังหวัดตรังในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก พว 02027 \"การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน\" 27 / มี.ค. / 2558
      เปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลท่าพญา 27 / มี.ค. / 2558
      จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน 23 / ก.พ. / 2558


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05