[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

ศึกษาดูงาน
27 มิถุนายน 2557

อังคาร ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


วันนี้ (27 มิถุนายน 2557) ผอ.อัจฉรา เชียงสอน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
นำบุคลากร
   กศน.อำเภอปะเหลียน เครือข่าย และสมาชิกกลุ่มอาชีพในอำเภอปะเหลียน จำนวน 50 คน ศึกษาดูงาน กลุ่มอาชีพ ด้านการบริหารจัดการสินค้าOTOPเพื่อเข้าสู่อาเซียนและเสริมสร้างความปรองดอง จิตสำนึกความรักชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ สามารถพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ให้ก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง รวมทั้งเสริมสร้างความปรองดอง จิตสำนึกความรักชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลและการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เข้าชม : 402


ศึกษาดูงาน 5 อันดับล่าสุด

      27 มิถุนายน 2557 19 / ส.ค. / 2557
      โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 31 / มี.ค. / 2557


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05