[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

        
 
บ้านหนังสืออัจฉริยะ  ตำบลท่าข้าม 
กศน.อำเภอปะเหลียน
มี ๕ แห่ง 
1. บ้านพิกุลทอง
2. บ้านท่าข้าม
3. บ้านควน
4. บ้านควนล้ำเพชร
5. บ้านท่าข้ามพิกุลทอง 
 แต่ละแห่ง จะมี โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้  1  ชุด  มีกล่องแสดงความคิดเห็น มีแว่นตา สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอ่านด้วยตาเปล่าได้
มีหนังสือหลากหลาย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  1 ฉบับ  หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  1  ฉบับ  หนังสือขวัญเรือน เดือนละ  2 เล่ม
หนังสือคู่สร้างคู่สม สัปดาห์ละ 1  เล่ม และมีหนังสือวารสารอื่นๆอีกมากมายพร้อมที่จะให้บริการ ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ ทุกที่ ในตำบลท่าข้าม ข่าวดีสำหรับประชาชนในจังหวัดตรังในปีงบประมาณ 2558 จะมีบ้านหนังสืออัจฉริยะครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ครบทุกตำบล ครบทุกหมู่บ้าน คิดว่าโครงการนี้ทำให้ประชาชนได้ฝึกนิสัยในการรักการอ่านส่งผลทำให้เปอร์เซ็นต์แห่งการไม่รู้หนังสือลดลงได้มาก
ณ วันนี้ มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย จำนวน  40 คน/วัน/แห่ง และคิดว่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะยังอยู่ในตำบล
มีผลทำให้ประชาชนตำบลท่าข้ามมีช่องทางในการรู้ข่าวสารทันเวลาทันเหตุการณ์ และที่สำคัญที่สุดทำให้ได้ฝึกการอ่านหลังจากที่ลืมหนังสือไปบ้างแล้วทำให้มีนิสัยรักการอ่าน จากที่ให้ประชาชนได้เขียนข้อเสนอแนะมา ส่วนมากจะชอบโครงการนี้มากเพราะทำให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการรู้ทันข่าวสาร อ่านหนังสือคล่องขึ้น  ขณะนี้ครู กศน.ตำบล ได้ลงสำรวจบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตามหมู่บ้านต่างๆให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
และได้บ้านหนังสือครบทุกหมู่บ้านแล้วกำลังรองบประมาณลงมาสนับสนุน     

      

             


                

             

           

ภาพการส่งมอบ CD ส่งเสริมกระบวนการสร้างจิตสำนึก  ความเป็นพลเมืองที่ดี  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  สร้างความรัก  ความสามัคคี  ปรองดอง และสมานฉันท์ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลท่าข้าม


บ้านพิกุลทอง ม. 3 ต. ท่าข้าม  อ. ปะเหลียน  จ. ตรัง
                   

                  


เข้าชม : 923
 
 

กศน.ตำบลท่าข้าม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เบอร์โทร  075-582885, 0966355957
e-mail: Sukanya_1403@hotmail.co.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05