[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

        
 
 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงกศน.ตำบลท่าข้าม
  ปีงบประมาณ 2557
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์   ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม. 5  ต. ท่าข้าม  อ. ปะเหลียน  จ. ตรัง
กลุ่มเป้าหมาย  17  คน
   
                                                                                                 
โครงการรักษ์ป่าสร้างคน ภาคใต้ พลังงานชุมชน  สู่วิถีที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม. 5 บ้านกลาง ต. ท่าข้าม  อ. ปะเหลียน จ. ตรัง


              
เข้าชม : 3036
 
 

กศน.ตำบลท่าข้าม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เบอร์โทร  075-582885, 0966355957
e-mail: Sukanya_1403@hotmail.co.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05