[x] ?????????????
 
 

  

กิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง

จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง
ด้านการส่งเสริมพุทธศาสนาและการทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปี งบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิการยน 2561  
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
            


             
เข้าชม : 26


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      4-6 ก.พ. 62 ค่ายเยาวชนอาสาฯ 7 / ก.พ. / 2562
      จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ 1 / ก.พ. / 2562
      โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง 12 / พ.ย. / 2561
      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนข่าวเล่างานประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. 13 / ก.ค. / 2561
      โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 5 / ก.ค. / 2561