[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

         

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบลปะเหลียน


       1. นายประเสริฐ  เอ้งฉ้วน       ประธาน
       2. นายวรพจน์  นาแจ้ง           รองประธาน
       3.นายกาวชีวิจตุรภัทร            กรรมการ
       4.นายยอดยิ่ง  นิเวศประเสริฐ  กรรมการ
       5.นางนารี  รองเดช                กรรมการ
       6.นางล้าน  จั่นจตุรพันธ์          กรรมการ
       7.นางพินยา  ชีวจตุรพันธ์       กรรมการ
       8.นางจิราวรรณ  แซ่จอง  กรรมการและเลขานุการ
 


เข้าชม : 522
 
 

กศน.ตำบลปะเหลียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ตำบลปะเหลียน จังหวัดตรัง เบอร์โทร 086-9402487
e-mail:jirawan.nfe@jimal.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05