[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติ กศน.ตำบลหนองตรุด

กศน.ตำบลหนองตรุด เปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 (ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองตรัง) อำเภอเมือง ตรัง
นายสมบัติ  ผลประยูร (นายก อบต.หนองตรุด)เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีจุดประสงค์ดังนี้..

 1.เพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
 2.ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้าน
    - การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    - การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
           การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
           การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
           การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
           การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     - การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
     - กิจกรรมอื่นๆ

สถานที่ตั้ง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และมีการขยายสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด หมูที่ 2 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมขั้นพิ้นฐานของ กศน.ตำบลหนองตรุด

     ครู กศน.ตำบล นายสัญญาลักษ์  มุขแสง เว็บตรง

เข้าชม : 1169
 
 
กศน.ตำบลหนองตรุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่  กศน.ตำบลหนองตรุด ม.3 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
TEL.075-216886
e-mail: sanyalak7535@gmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05