[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

กจิกรรมการเรียนการสอน
กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดสอบปลายภาคเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2557

พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557


 
กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดสอบปลายภาคเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 20 - 21 กันยายน 2557
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
เข้าชม : 920


กจิกรรมการเรียนการสอน 5 อันดับล่าสุด

      โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล หลักสูตรการเข้าใจเข้าถึงการใช้สื่อออนไลน์ (Digital Literacy) จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลหนองตรุด 10 / เม.ย. / 2563
      กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน้ำฉา ม.7 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 10 / เม.ย. / 2563
      โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 10 / เม.ย. / 2563
      โครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังวัดตรัง 10 / เม.ย. / 2563
      โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร การทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ณ กศน.ตำบลหนองตรุด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2563 ถึงวั 10 / เม.ย. / 2563


 
กศน.ตำบลหนองตรุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่  กศน.ตำบลหนองตรุด ม.3 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
TEL.075-216886
e-mail: sanyalak7535@gmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05