[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ กศน.ตำบลหนองตรุด ( ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง) ::
 

  

  

22 / ธ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ภาคใต้ หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน จังหวัดสงขลา
การอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.ภาคใต้ หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน จังหวัดสงขลา
8 / ธ.ค. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย \"วันพ่อแห่งชาติ 2557\"
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย \"วันพ่อแห่งชาติ 2557\" กศน.ตำบลหนองตรุด จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกวดเรียงความและแต่งคำขวัญวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ กศน.ตำบลหนองตรุด
4 / ธ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรม เทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช
นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองตรังเข้าร่วม กิจกรรม เทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ พรุละหมาด ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
4 / ธ.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม 12 ประการ \"เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม \'\'
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม 12 ประการ \"เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม \'\' วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ กองร้อย ตชด.435 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
9 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ของบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปี 2557
ประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ของบุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปี 2557 วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
9 / ต.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมเวทีเสวนา/ความคิดเห็น/ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กิจกรรมเวทีเสวนา/ความคิดเห็น/ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วันที่ 25 กันยายน 2557
9 / ต.ค. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดสอบปลายภาคเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
กศน.อำเภอเมืองตรัง จัดสอบปลายภาคเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 20 - 21 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
15 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 13 กันยายน 2557
15 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
5 / ก.ย. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \" จับคู่ภาพกับเงาพร้อมระบายสีภาพประกอบ \" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \" จับคู่ภาพกับเงาพร้อมระบายสีภาพประกอบ \" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
1 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การแข่งขันกีฬา\\\" กศน.เมืองตรังเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด \\\"
การแข่งขันกีฬา\\\" กศน.เมืองตรังเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด \\\" วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง
1 / ก.ย. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การฝึกอบรมแกนนำลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout)
การฝึกอบรมแกนนำลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
23 / ส.ค. / 2557 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
\" มหกรรมรักแม่ร่วมสร้างสุขภาพชุมชนสมานฉันท์ ถวายแด่องค์ราชินี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
\" มหกรรมรักแม่ร่วมสร้างสุขภาพชุมชนสมานฉันท์ ถวายแด่องค์ราชินี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
20 / ส.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก กศน.อำเภอเมืองตรัง
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือก กศน.อำเภอเมืองตรัง ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง วันที่ 17 สิงหาคม 2557
7 / มิ.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย การป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย การป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ กศน.ตำบลหนองตรุด
7 / มิ.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม(วันมาฆบูชา)
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม(วันมาฆบูชา) วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดเชี่ยวชาญกิจ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
4 / เม.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการเสริมหลักสูตรวิชาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานสอนเสริม รายวิชา วิทยาศาสตร์
โครงการเสริมหลักสูตรวิชาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนเสริม รายวิชา วิทยาศาสตร์ กศน.ตำบลหนองตรุดร่วมกับ กศน.ตำบลนาตาล่วง วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กศนตำบลนาตาล่วง
4 / เม.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาชีพ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย \"กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องอาชีพ\" วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
4 / เม.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย \"กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม\" ณ วัดเชี่ยวชาญกิจ หมูที่ ๗ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
4 / เม.ย. / 2557 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการศึกษาอัธยาศัย \"เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน\"\"
กิจกรรมการศึกษาอัธยาศัย \"เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน\" ณ กศน.ตำบลหนองตรุด หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ วันที่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
กศน.ตำบลหนองตรุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่  กศน.ตำบลหนองตรุด ม.3 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
TEL.075-216886
e-mail: sanyalak7535@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05