[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ กศน.ตำบลหนองตรุด ( ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง) ::
 

  

  

10 / เม.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร เสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 5 ชั่วโมง ณ รพ.สต.หนองตรุด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร เสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 5 ชั่วโมง ณ รพ.สต.หนองตรุด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
10 / เม.ย. / 2563 : อาชีพระยะสั้นเพื่อการมิงานทำ
กิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การแปรรูปเห็ด ทอด ย่าง น้ำพริก หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การแปรรูปเห็ด ทอด ย่าง น้ำพริก หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2563
10 / เม.ย. / 2563 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติวเข้ม เติมความรู้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการเสริมหลักสูตรวิชาการพัฒนาผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติวเข้ม เติมความรู้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
10 / เม.ย. / 2563 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5056/ตง.97 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2563 ณ ภูผายอดรีสอร์ท อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5056/ตง.97 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2563 ณ ภูผายอดรีสอร์ท อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
10 / เม.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 6-8 มค.63 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี **เซปักตะกร้อ**
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 6-8 มค.63 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี **เซปักตะกร้อ**
14 / ม.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 11 มกราคม 2563 กศน.ตำบลหนองตรุด ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันเด็กแห่งชาติ) ณ รร.วัดเชี่ยวชาญกิจ ม.7 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วันที่ 11 มกราคม 2563 กศน.ตำบลหนองตรุด ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (วันเด็กแห่งชาติ) ณ รร.วัดเชี่ยวชาญกิจ ม.7 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนสาธารณะพรุละหมาด หมู่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนสาธารณะพรุละหมาด หมู่ 2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ
23 / ธ.ค. / 2562 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
4 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง นำโดย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะอาสายุวกาชาด ครู ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ร้านนาวากาชาด ในงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมือง จ.ตรัง
4 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองตรัง นำโดย นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองตรัง นำคณะอาสายุวกาชาด ครู ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ร้านนาวากาชาด ในงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อ.เมือง จ.ตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
23 / ธ.ค. / 2562 : กจิกรรมการเรียนการสอน
การประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษากศน.และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562 (28/11/2562)
การประเมินการรู้หนังสือของนักศึกษากศน.และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562 (28/11/2562)
23 / ธ.ค. / 2562 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2562 (26/11/2562)
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2562 (26/11/2562)
23 / ธ.ค. / 2562 : กจิกรรมการเรียนการสอน
ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พ.ย. 2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานและเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พ.ย. 2562
2 / ส.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลหนองตรุดจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและโครการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของแผ่นดินศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทย ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561
2 / พ.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
2 / พ.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
2 / พ.ค. / 2561 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
14 / พ.ย. / 2560 : อาชีพระยะสั้นเพื่อการมิงานทำ
การจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ กลุ่มสนใจ
การจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำขนมโกสุ้ย หลักสูตร 3 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหนองตรุด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
3 / ส.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560
3 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองตรุด จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพในชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรเสริมสร้างสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.หนองตรุด
วันที่ 27 ก.พ.2560 กศน.ตำบลหนองตรุด จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพในชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรเสริมสร้างสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.หนองตรุด
3 / ส.ค. / 2560 : อาชีพระยะสั้นเพื่อการมิงานทำ
กศน.ตำบลหนองตรุด จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำถั่วเคลือบ ณ บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันที่ 20 มกราคม 2560 กศน.ตำบลหนองตรุด จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำถั่วเคลือบ ณ บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
กศน.ตำบลหนองตรุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่  กศน.ตำบลหนองตรุด ม.3 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
TEL.075-216886
e-mail: sanyalak7535@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05