[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ประวัติ กศน.ตำบลหนองช้างแล่น
  
การปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ให้บรรลุวิสันทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยเฉพาะได้ดำเนินการให้มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในพื้นที่ เติมเต็มระบบการศึกษาให้รองรับการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์)ในขณะนั้นได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้มีนนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลยุคใหม่ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินงานโดยการผลักดันต้นงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนหรือ กศน.ตำบล และได้มอบให้สำนักงาน กศน.เร่งรัดพัฒนาและเดินหน้าไปสู่ความเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอย่างแท้จริง
จากนโยบายดังกล่าว กศน.ตำบลหนองช้างแล่นได้ดำเนินการเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 และได้มีการเปิด กศน.ตำบลอย่างเป็นทางเมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมอย่างมากมาย
 
ที่ตั้ง           โรงเรียนบ้านป่ายาง  หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
                โทรศัพท์ 082-2877570  
                E-Mail : kererattanapisut6@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


เข้าชม : 804
 
 
ศกร.ตำบลหนองช้างแล่น
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองช้างแล่น
สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านป่ายาง  หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองช้างแล่น  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
เบอร์โทร ๐๙๕-๑๗๑๗๙๔๖  ID LINE 0987248676
e-mail kererattanapisut6@gmail.com 
Fan Page faceebok : ศกร.ตำบลหนองช้างแล่น
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05