[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “การถักกระเป๋าโครเชต์” กศน.ตำบลหนองบัว

ศุกร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564


 รายงานผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

“การถักกระเป๋าโครเชต์

กศน.ตำบลหนองบัว

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

          การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  กศน.ตำบลหนองบัว ที่ผ่านมา มีการพยายามให้ประชาชน ตำบลหนองบัว ได้ประกอบอาชีพให้มีความมั่นคง และได้มีการต่อยอดอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ การถักกระเป๋าโครเชต์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และให้เกิดความคุ้มค่าและประสิทธิผลจากการจัดกลุ่มอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   พบว่า กลุ่มเป้าหมายได้มีการรวมกลุ่มและมีการต่อยอดอาชีพและมีการขายผ่านระบบออนไลน์ OOCC  ทำให้การเกิดรายได้ให้แก่กลุ่มได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นจากข้อมูลการ การผลิตและการจัดจำหน่ายของกลุ่มการถักกระเป๋าโครเชต์ กศน.ตำบลหนองบัว ทำให้สามารถรู้รายละเอียดในด้านต่างๆ และสามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป

2. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิม

          2. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณ

3. กระบวนการขั้นตอนดำเนินงาน

          1. สำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มอาชีพ

          2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา

          3. ขั้นตอนการจัดการการถักกระเป๋าโครเชต์

          4. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มมีความมั่นคง อยู่ในระดับดี

1.    กลุ่มเป้าหมายมีการต่อยอดอาชีพ เพิ่มขึ้น

2.    สำนักงาน กศน. เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

3.    จำนวนผู้จบหลักสูตร

5. ปัจจัยความสำเร็จ

1. ครู กศน.ตำบลให้ความสำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายในด้านการประกอบอาชีพ

2. การใช้สื่อและประสบการณ์ตรงของวิทยากร

3. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอรัษฎา

4. ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายในตำบล

6. บทเรียนที่ได้รับ

          1. การดำเนินงานตามแนวทางเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน สถานศึกษา/หน่วยงาน โดยจะมีจำนวนผู้ประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น

          2. การปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

          3. การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับครู ส่งผลสำเร็จได้ผลงานมีคุณภาพ

7. การเผยแพร่

          1. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กศน.ตำบลหนองบัว

 เข้าชม : 223


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลหนองบัว ลงพื้นที่สำรวจคนพิการ เพื่อเก็บข้อมูลคนพิการ ทางการศึกษา/การเรียนรู้สำรวจความต้องการทางการศึกษา/การเรียนรู้ของคนพิการ 23 / พ.ย. / 2564
      ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “การถักกระเป๋าโครเชต์” กศน.ตำบลหนองบัว 11 / มิ.ย. / 2564
      12 ภารกิจ “เร่งด่วน” ที่จะต้อง “จับต้องได้” ภายใน 6 เดือน ของเลขาธิการ กศน. (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) “คนสำราญ งานสำเร็จ” 11 / ก.พ. / 2564
      ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามภารกิจงาน กศน. ภายใต้นโยบาย กศน.WOW 18 / ก.ค. / 2563
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำเครื่องแกงตำมือ 8 / เม.ย. / 2563


 
กศน.ตำบลหนองบัว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา
ที่อยู่บ้านเลขที่100 ม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160 เบอร์โทร 085-570-1625
E-mail : Pomoriginal@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05