[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

  

  

14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางการจัดจ้างครูผู้สอนคนพิการ
ราคากลางการจัดจ้างครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
11 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนรู้ผ่าน ETV
กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดให้นักศึกษาชมการสอนทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทางช่อง ETV รายวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 9 พ.ย. 57 ณ กศน.ตำบลต่างๆ
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการทำข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
กศน.อำเภอหาดสำราญ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดทำข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ด้วยโปรแกรม MS Excel แก่ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องอาเซียนศึกษา กศน.อำเภอหาดสำราญ
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557
ศรช.บ้านในเขา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
29 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด
บุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ เข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
29 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาวิชาการผู้เทียบระดับการศึกษา
กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองตรังและ กศน.อำเภอสิเกา จัดสัมมนาวิชาการผู้เทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๓
29 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาวิชาการผู้เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมกับ กศน.อำเภอกันตัง จัดสัมมนาวิชาการผู้เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ เลตรังรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางการจัดจ้างบรรณารักษ์ (อัตราจ้าง)
ราคากลางการจัดจ้างบรรณารักษ์ (อัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
บุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมกิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2557 ร่วมกับอำเภอหาดสำราญ
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมจังหวัดตรัง
นายวิทยา พรหมจันทร์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ ให้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาอิสลามและพี่น้องมุสลิมจังหวัดตรัง ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ มัสยิดบ้านนาเกาะสัก หมู่ท
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายเทียนพรรษา
บุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปตองสมานฉันท์
นายธัญญา พงศ์ภราดร ผอ.กศน.อำเภอหาดสำราญ นำบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ การแข่งขันกีฬาเปตองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ
นายธัญญา พงศ์ภราดร ผอ.กศน.อำเภอหาดสำราญ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอาเซียนศึกษา กศฯ.อำเภอหาดสำราญ
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอหาดสำราญ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2557 ณ ศาลาประชาคมอำเภอหาดสำราญ
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้าหวี จัดอบรมภาษามลายู
กศน.ตำบลบ้าหวี จัดอบรมภาษามลายูแก่ผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 - 29 มิถุนายน 2557 ณ กศน.ตำบลบ้าหวี
27 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่ง อ.อนันต์ ศรีราม ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ กศน.อำเภอสิเกา
นายธัญญา พงศ์ภราดร ผอ.กศน.อำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ ส่ง อ.อนันต์ ศรีราม ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ กศน.อำเภอสิเกา วันที่ 23 มิถุนายน 2557
26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูคนใหม่ กศน.อำเภอหาดสำราญ
กศน.อำเภอหาดสำราญ ต้อนรับ อ.ประโลม เสียมไหม มารับตำแหน่งข้าราชการครู วันที่ 19 มิถุนายน 2557
26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีครัวเรือนและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก กศน.ตำบลตะเสะ
กศน.ตำบลตะเสะ จัดกิจกรรมอบรมบัญชีครัวเรือนและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก กศน.ตำบลตะเสะ
26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด
บุคลากร กศน.อำเภอหาดสำราญ นำนักศึกษาหญิงร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2557 ณ วัดคลองน้ำเจ็ด
26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมครูที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่งานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมครูที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่งานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ถนนบ้านนา-หาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 92120 โทร 0 7520 8794 โทรสาร 0 7520 8799 

hadsamran.nfetrang@gmail.com


สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05