พุธ ที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

     โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนวันที่ 27 มิถุนายน 2561 งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้จัดกิจกรรมงานพัฒนาสังคมและชุมชน ตามโครงการศึกษาดูงาน สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนครูเชาว์โชว์ ตามรอยพระเจ้าอยู่หัว อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศร๊ธรรมราช
กิจกรรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ณ  โรงเรียนรัษฎา ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 67 คน


เข้าชม : 34


ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561