[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ขนิษฐา  วรรณบวร
ครู กศน.ตำบลควนเมา
การศึกษา  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาัลัย
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 54203030236461
E-mail  T_tavan@windowslive.com

 เข้าชม : 600
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
หมู่ 5  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ 075-286275 

T_tavan@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05