[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
ภาพกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจของกศน.ตำบลหนองบัว
 

ภาพพิธีเปิดกศน.ตำบลหนองบัว วันที่28 พฤศจิกายน 2552 
สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

 

ข้อมูลรูปภาพการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลหนองบัว 
ข้อมูลรูปภาพการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ


 1.การทำขนมครองแครงกรอบ2.การทำขนมดอกจอก3.การทำขนมทองพับทองม้วน4.การแปรรูปปลาดุก(การทำปลาดุกร้า)5.การทำผ้ามัดย้อม6. การจัดการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับ อสม.และตำรวจชุมชนข้อมูลรูปภาพการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


1.การผลิตเครื่องแกง

2.การเลี้ยงปลาดุกข้อมูลรูปภาพการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


การจัดตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สด
ข้อมูลรูปภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมการเต้นแอโรบิด, รำไม้พอง

ข้อมูลรูปภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพบกลุ่มของนักศึกษา กศน.

ข้อมูลรูปภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
บริการยืมคืนหนังสือ, บริการคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต


ภาพบริบทภายนอก ภายใน กศน.ตำบลหนองบัว ภาพบริบทภายนอก
การจัดพัฒนาภายนอกอาคาร กศน.ตำบลหนองบัว
ภาพบริบทภายใน บริการสื่อคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต, บริการสื่อสิ่งพิมพ์คณะผู้ตรวจราชการและสำนัก กศน.จังหวัดตรัง
ได้เข้าตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลหนองบัว


กิจกรรมเด่นๆที่ทำร่วมกับชุมชน

1.ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว งานวันเด็กแห่งชาติ2.ร่วมจัดงานประเพณีบุญเดือนสิบ3.ประชุมหมู่บ้านร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอรัษฎา
เรื่องยาเสพติดและจราจร ในโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์
 
 


เข้าชม : 1869
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
หมู่ 5  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ 075-286275 

T_tavan@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05