[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 


คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด

 
คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด

คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด

คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด

คลิกดูกิจกรรมทั้งหมด
การเลี้ยงปลาดุก 
ระหว่างวันที่  24-29  พฤษภาคม 2554

 
 การทำขวดน้ำรีไซเคิล
ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2554
 
การเลี้ยปลาดุก
ระหว่างวันที่  10-11  พฤษภาคม 2554
การผลิตผักปลอดสารพิษ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554
การทำปลาดุกร้า
วันที่  27-29 เมษายน  2544


 

 เข้าชม : 900
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
หมู่ 5  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ 075-286275 

T_tavan@windowslive.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05