[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเขาไพร

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554


www.youtube.com/watch
 
ปรัชญาสถานศึกษา มุ่งพัฒนาการศึกษา แสวงหาความรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ ประสานภาคีเครือข่าย
วันสำคัญประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๕  ธันวามหาราช

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลเขาไพร

เกี่ยวกับเรา กิจกรรมเด่น
บุคลากร
 
 
 
 
 
 


ขณะนี้เวลา

การจัดการกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรธุรกิจขนมไทย
วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรังโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรธุรกิจการจัดดอกไม้สด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  30 มีนาคม 2557 (เสาร์และอาทิตย์)
ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

นักศึกษาจัดนิทรรศการ วันพ่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ภาพกิจกรรมบนเวที และการออกร้านขายของโดยนักศึกษา กศน.ตำบลเขาไพร
ในวันพ่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556


กศน.ตำบลเขาไพร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ในวันพ่อของแผ่นดิน
ณ อบต.เขาไพร อ.รัษฎา  จ.ตรัง

 
 
 
 

นางเพียงใจ  หอยสังข์
ผอ.กศน.อำเภอรัษฏา


 
นายกรรณวิชย์  จิตรชูชื่น
ครู กศน.ตำบลเขาไพร
086 9515467
080 8905270
Web site...น่าสนใจ ภาพประทับใจ / กิจกรรมอื่นๆ
 

ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเด็กเล็กตำบลเขาไพร
และได้ทำขนมหวานเลี้ยงเด็กๆ ด้วย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  อ.รัษฎา จ.ตรังโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วิชาการตลาดและช่องทางการจำหน่าย(กลุ่มบาติกตำบลเขาไพร)
วันที่ 8-22 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรังโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2556
ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาชุมชนอำเภอรัษฎา จังหวัดตรังโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
อบรมการพัมนากองทุนหมู่บ้าน ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556
ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.4 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังกศน.ตำบลเขาไพรจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมอบรมการป้องกันภัยโรคติดต่อในชุมชน
ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2556
ณ กศน.ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วิชาธุรกิจการทำผ้าบาติก 50 ชม.
วันที่ 12-24 มิถุนายน2556
ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรังโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม พ.ศ.2556
ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  กศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปี 2556
วันที่ 22 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนบ้านลำช้าง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรังกศน.ตำบลเขาไพรเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
วันที่ 12  สิงหาคม 2556
ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
กลุ่มบาติกตำบลเขาไพร  ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 
เกร็ดความรู้

ใครที่ชอบทานเต้าหู้

เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกัน


 
สิ่งต้องห้ามหลังมื้ออาหาร

สิ่งต้องห้ามหลังมื้ออาหาร อาหารนับเป็นสิ่งที่สำคัญของมนุษย์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเกี่ยวกับนักศึกษา / พัฒนาผู้เรียน ธรรมะ สอนใจ
 

  - ด่วน  กศน.อำเภอรัฎาจะทำการสอบ N-net ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 นี้
เวลา 09.00-14.30 น.

  - ด่วน  กศน.อำเภอรัษฎาจะทำการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2555
ในวันที่ 14-15 กันยายน 2555 นี้ เวลา 08.30-16.30 น.

     ณ สนามสอบโรงเรียนวัดโคกเลียบ 
 ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

  
 

ปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่ 2/2556


  จัดการเรียนการสอนนักศึกษา


สอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
 
คลิ๊กอ่านได้จ้้า

คติพจน์

 ศาสนสุภาษิต

คติธรรม คำคม

นิทานสอนใจ
สุภาษิตจีน
ปราชญ์โดยขงจื้อ
ปรัชญาชาวบ้าน
ลิขิตสี่ประการ
ทาน ศีล ภาวนา
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
คลิ๊บน่าสนใจ ตารางเรียนของนักศึกษา/รายวิชาที่ลงทะเบียน  Download
   ดูจบ เช็ดน้ำตา
   ซึ้ง ๆกินใจ
คาถากันน้ำตาไหล
ข้อคิดดี ๆ พระมหาสมปอง 
กี่ทีก็ซึ้ง
น้ำตาไหล

ตารางเรียนของนักศึกษา
ระดับ
สถานที่ วัน เวลา
ประถม กศน.ตำบลเขาไพร

วันจันทร์ เวลา 09.00-16.00 น. 

- เรียนวันละ                  6 ชั่วโมง

- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง

   รวม สัปดาห์ละ            9 ชั่วโมง

ม.ต้น กศน.ตำบลเขาไพร

วันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.

- เรียนวันละ                  6 ชั่วโมง

- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง

   รวม สัปดาห์ละ            9 ชั่วโมง
ม.ปลาย กศน.ตำบลเขาไพร

วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

- เรียนวันละ                  6 ชั่วโมง

- ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง

   รวม สัปดาห์ละ            9 ชั่วโมง

การลงทะเบียนเรียนระดับ ประถม  ภาคเรียนที่ 2/56
วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
 ภาษาไทย    
 วิทยาศาสตร์    
 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ    
 อาเซี่ยนศึกษา    
 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
     
     
การลงทะเบียนเรียนระดับ ม.ต้น  ภาคเรียนที่ 2/56
วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
 ภาษาไทย    
 วิทยาศาสตร์    
 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ    
 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้    
 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
     
     
การลงทะเบียนเรียนระดับ ม.ปลาย  ภาคเรียนที่ 2/56
วิชา รหัสวิชา หน่วยกิต
 ภาษาไทย    
 วิทยาศาสตร์    
 ช่องทางการขยายอาชีพ    
โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้    
 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
 การดูแลอนามัยชุมชน    
 การขายและการตลาด    

 

โหลดหนังสือเรียนที่นี่


ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2556

งานการศึกษาต่อเนื่อง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วิชาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการที่พัก/แม่บ้าน 50 ชม.
วันที่ 19 เม.ย.2556 ถึง 26 พ.ค.2556
ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง


  
  
  
  
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
งานการศึกษาตามอัธยาศัย     
  
งานการศึกษาต่อเนื่อง
 
   
  
        
 

เข้าชม : 5764


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลเขาไพร 8 / ธ.ค. / 2554
      กศน.ตำบลหนองปรือ 11 / ก.ค. / 2554
      กศน.ตำบลหนองบัว 11 / ก.ค. / 2554
      กศน.ตำบลควนเมา 11 / ก.ค. / 2554


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
หมู่ 5  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ 075-286275 

T_tavan@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05