[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
วิชาเลือก  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
มัธยมศึกษาตอนต้น           
อาเชียนศึกษา                           การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ              หลักการเกษตรอินทรีย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาเชียนศึกษา                  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ            หลักการเกษตรอินทรีย์
 
Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน     การขายและการตลาด           ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 


ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลกเข้าชม : 750
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
หมู่ 5  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ 075-286275 

T_tavan@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05