[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร\\\"การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วย Koratsite 2.05
นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา ไ
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอรัษฎา จัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2561 ณ สนาม กศน.อำเภอรัษฎา
2 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การเข้าประกวดการแข่งขันการทำขนมพื้นบ้าน(ขนมดีซำ)ให้กับ กลุ่มแม่บ้านบ้านกลางเหนือ
นายอำเภอมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การเข้าประกวดการแข่งขันการทำขนมพื้นบ้าน(ขนมดีซำ)ให้กับ กลุ่มแม่บ้านบ้านกลางเหนือ
15 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน 23 ตุลาคม 2556 วันปิยะมหาราช
ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎา นำโดย นางเพียงใจ หอยสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอรัษฎา
9 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศยามเช้าหน้า กศน.อำเภรัษฎา
บรรยากาศยามเช้าหน้า กศน.อำเภรัษฎา ในวันหยุดเสาร-อาทิตย์
28 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย อาสายุวกาชาดอำเภอรัษฎา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชายหาดปากเมง
20 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคุณธรรมจริยธรรม นำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด
กศน.อำเภอรัษฎาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการคุณธรรมจริยธรรม นำประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติดวันที่ 16-18 มกราคม 2556
12 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ศูยน์ กศน.อำเภอรัษฎา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่ 12 มกราคม 2556
11 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสวนาภาคีเครือข่าย
โครงการเสวนาภาคีเครือข่ายวันที่ 11 มกราคม 2556ณ กศน.อำเภอรัษฎา
1 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ 2556
สวัสดีปีใหม่ 2556
24 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายพวงมาลา พระปิยมหาราช
นางเพียงใจ หอยสังข์ ผอ.กศน.อำเภอนาบอน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอรัษฎา และบุคลากร กศน.อำเภอรัษฎา ร่วมถวายราชสักการะพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) ณ ศาลาประคมอำเภอรัษฎา วันที่ 23 ตุลาคม 2555
17 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบมุมสังคมแห่งการอ่าน
นางเพียงใจ หอยสังข์ ผอ.กศน.อำเภอรัษฎา บรรณารักษ์ และครู กศน.ตำบลควนเมา ส่งมอบมุมสังคมแห่งการอ่าน ให้แก่โรงพยาบาลอำเภอรัษฎา โดยมี นางสุทิยา รักษ์นุ้ย หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอรัษฎา เป็นผู้รับมอบ
8 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2555
19 / ก.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการชุมชน รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม ตามรอยพ่อหลวง
กศน.ตำบลควนเมา ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎา ร่วมกับ หน่วยฝึก นศท.จังหวัดทหารบกทุ่งสง จัดพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา และจัดโครงการชุมชน รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม ตามรอยพ่อหลวง วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่
10 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
10 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎาต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎาต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการและคณะณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
23 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
17 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในจากต้นสังกัด
ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในจากต้นสังกัด
3 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎา ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นักศึกษาศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎา ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายสมหมาย ธรรมกิจ หมู่ 15 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
28 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎาร่วมพิธีเดินสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ศูนย์ กศน.อำเภอรัษฎาร่วมพิธีเดินสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาดไทย 27 ม.ค. 2555 และ นางสาวเจตนี ร่างฮกรับเกียรติบัตร อาสายุวกาชาดดีเ่ด่น ประจำปี 2555

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
หมู่ 5  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ 075-286275 

T_tavan@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05