[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 

 

วัตถุประสงค์
  
1.เพื่อจัดการศึกษาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
   2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ
   3.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้อาชีพเพื่อการพึ่งตนเอง

กิจกรรมหลัก
  1.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน
  2.ฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความชำนาญ
  3.พัฒนากลุ่มอาชีพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ
   กลุ่มพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านนาเมร่  ม.6  ต.นาโยงเหนือ  อ.นาโยง จ.ตรัง

 
เข้าชม : 1091
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05