[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 
กิจกรรมบุคลากร
กศน.ตำบลนาข้าวเสีย

นายประวิตร  ทับเที่ยง  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ,นางอธิชา  รจนะ  รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานทะเบียน กศน.อำเภอในสังกัด  ในการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA และ PR) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2551  ณ ห้องประชุมอาเซียน  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2556กศน.อำเภอนาโยง เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ
กีฬาเปตองสามัคคี ของหน่วยงานราชการ 9/10/56

 
 

ประกาศผลสอบ1/56
ณ  กศน.อำเภอนาโยง/กศน.ตำบลนาข้าวเสีย

 
  

รับรางวัลชมเชยครู กศน.ดีเด่น/กศน.ดีเด่นอันดับ 3/เว็ปไซด์ กศน.ตำบลดีเด่นอันดับ 2
และร่วมงานเกษียนอายุน้าเชื่อง เจ้าฝัน 23-9-56 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา

รูปภาพ 
รูปภาพ 
 

ครูและนักศึกษาร่วมโครงการเข้าวัดวันพระเดือนละครั้ง ณ วัดยอทอง ม.4
ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง  (19-9-56)


รูปภาพ  รูปภาพ  รูปภาพ


รูปภาพ 
    รูปภาพ : ตักบาตรวันแม่

รูปภาพ : คณะครู กศน.นาโยง
ร่วมถวายพระพร12 สิงหามหาราชินี
กับ นายอำเภอนาโยง  รูปภาพ : พร้อมทำพิธี12สิงหามหาราชินี ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาโยง

คณะครู กศน.นาโยง ทำบุญตักบาตรและ
ร่วมถวายพระพร12 สิงหามหาราชินี กับ นายอำเภอนาโยงโครงการประชุมเชิงปฏบัติการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือก 1/56(14-16/8/56)
ณ ริมธารรีสอร์ท อ.มะนัง จ.สตูล

รูปภาพ  รูปภาพ
รูปภาพ  รูปภาพ


 
เก็บภาพจากการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนิน งาน ไตรมาสที่ 2 และถอดบเรียนประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม 25 มี.ค.56 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา


 
อบรมโครงการนิเทศและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

   

  โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนายประกิจ  จิตใจภักดิ์
ม.๕ นาโยงเหนือ อ.นาโยง (วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๕)

การนิเทศภายในระดับอำเภอ
จากผอ.นภา  และหัวหน้างานอัธยาศัย
เข้าชม : 442
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

tuk_itco@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05