[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 

ปรัชญา

 

พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

          กศน. ตำบลนาข้าวเสีย   จะจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับความหลากหลายทางสังคมและทางวัฒนธรรม    
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าชม : 174
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

tuk_itco@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05