[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                                      


 
ประวัติความเป็นมา  กศน.ตำบลนาข้าวเสีย

 
พ.ศ.  ๒๕๔๖    ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาข้าวเสีย  ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด  ตรัง          เพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดกระบวนการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
ในตำบลนาข้าวเสีย  ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบบอน   หมู่ที่ ๙  ต.นาข้าวเสีย 
อ.นาโยง  จ.ตรัง      ครู ศรช.ตำบลนาข้าวเสีย   คือ   นางเพ็ญทิวา   จันทร์ฝาก 

พ.ศ.  ๒๕๔๗    ศรช.ตำบลนาข้าวเสีย  ย้ายมาอยู่ที่  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๕  บ้านนางประหลาด  ต.โคกสะบ้า  อ.นาโยง  จ.ตรัง   ครู ศรช.ตำบลนาข้าวเสีย   คือ   นางอ้อยใจ   ครุฑมาศ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙- ๒๕๕๒     ศรช.ตำบลนาข้าวเสีย  ย้ายมาอยู่ที่  ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ ๕  บ้านไสชมพู่  ต.นาข้าวเสีย  อ.นาโยง  จ.ตรัง   ครู ศรช.ตำบลนาข้าวเสีย   คือ   นางสาวคนึงนิจ   แก้วนำ 

.. ๒๕๕๒ปัจจุบัน

                             กศน.ตำบลนาข้าวเสีย  ย้ายมาอยู่ที่ อาคารอบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๑

                             บ้านนาปด  .นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

                             หัวหน้า กศน.ตำบลนาข้าวเสีย   คือ   นางสาวคนึงนิจ   แก้วนำ 


เข้าชม : 244
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

tuk_itco@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05