[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                         

                                                      


 
ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม  กิจกรรมเด่น  เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์
สร้างสังคมอุดมปัญญา จัดการศึกษของประชาชนอย่างมีคุณภาพทั่วถึงาตลอดชีวิตพันธกิจ
จัดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.การจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
5. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย


ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวเข้าชม : 213
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
เลขที่ 60 หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

tuk_itco@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05