[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                         

                                                      


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนาโยงไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐพอเพียงกิจพอเพียง

อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


 

                          
                         
                         
                          

กศน.อำเภอนาโยงได้พากลุ่มอาชีพไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคใต้ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ 2556 มีกลุ่มอาชีพ 50 คน
ณ ศูนย์สาธิต และส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีพันโทไตรรงค์   พุ่มพูล เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาฌศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ


เข้าชม : 643


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ใฝ่ค่านิยม 12 ประการน้อมนำหนักเศรษฐกิจพอเพียง 12 / พ.ค. / 2558
      โครงการประชุมภาคีเครือข่ายอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.นาโยง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2558 30 / มี.ค. / 2558
      โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ สร้างจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย จังหวัดตรัง 26 / มี.ค. / 2558
      นักศึกษา กศน.อำเภอนาโยงเข้าร่วมโครงการเยาวชนวัยใส ห่างใกลยาเสพติด ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ 5 / มี.ค. / 2558
      กศน.ตำบลนาหมื่นศรีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการชุมชนนาหมื่นศรี ถือศีล 5 ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ โดยมีนางนภา จิโรภาสเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ 5 / มี.ค. / 2558


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง
หมู่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 92170 โทรศัพท์
075-299253 โทรสาร 075-299253

tuk_itco@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05