[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                         

                                                      


 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เป็นอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

อังคาร ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557


โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เป็นอาสาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2557
ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดคลองน้ำเจ็ด ต.ทับที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง