[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

5 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอวังวิเศษ
การเตรียมการและขับเคลื่อนศูนย์การเรียน กศน.อำเภอวังวิเศษ
5 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำสัปดาห์ ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
การติดตามการดำเนินงานตามภาระกิจที่ท่านผู้อำนวยการ มนธญา แสงสิทธิ์ มอบหมาย
5 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
กิจกรรมการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษากศน.ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาทั้งสามระดับเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษากศน. กับ กศน.อำเภอวังวิเศษ
29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอวังวิเศษ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ ได้เข้าร่วมประชุม การทำแผนประจำปี 61 ณ.ห้องประชุมกศน.อำเภอวังวิเศษ วันที่ 28 พ.ย 60
นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอวังวิเศษ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอวังวิเศษ ได้เข้าร่วมประชุม การทำแผนประจำปี 61 ณ.ห้องประชุมกศน.อำเภอวังวิเศษ วันที่ 28 พ.ย 60 เวลา 08.30 - 16.30 น.
29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดกิจกรรม \"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\" ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.กศน.อำเภอวังวิเศษ
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดกิจกรรม \"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\" ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.กศน.อำเภอวังวิเศษ
20 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
กศน.อำเภอวังวิเศษ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 17 พ.ย 2560 เวลา 13.00 - 16.30 ณ.ห้องประชุม อบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
9 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอวังวิเศษ ที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ยินดีต้อนรับ นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอวังวิเศษ ที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ.กศน.อำเภอวังวิเศษ
29 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอวังวิเศษ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอวังวิเศษ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ณ.ห้องสมุดอำเภอวังวิเศษ เวลา 13.00 - 16.30
15 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อุปสมบท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่๑o-๑๘ เมษายน ๒๕๖o
อุปสมบท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่๑o-๑๘ เมษายน ๒๕๖o
15 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อุปสมบท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่๑o-๑๘ เมษายน ๒๕๖o
อุปสมบท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่๑o-๑๘ เมษายน ๒๕๖o
8 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โครงการโครงการพัฒนาผู้เรียน ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เรือนไทยทักษิณา ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/ 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/ 2559 วันที่ 18 พ.ย 2559 ณ.ห้องประชุมอบต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
15 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.อำเภอวังวิเศษ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหา
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.อำเภอวังวิเศษ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหา
7 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวทัน ASEAN โดยสำนักงาน กศน. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวทัน ASEANโดยสำนักงาน กศน.ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดตรัง วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ.โรงแรมวัฒนาปารค์ เวลา 13.00 - 16.30
20 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น และการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตรัง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น และการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 ณ.ห้องประชุมกศนจังหว
15 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษาผู้พิการ ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษาผู้พิการ ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2559 ณ.กศน.ตำบลเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
4 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ติวเข้มความรู้ วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาวิชาการ ติวเข้มความรู้ วิชาสังคมศึกษาและวิชาภาษาอังกฤษ วันศุกร์ ที่่4 มีนาคม 2559 ณ.หัองประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ
27 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล อำเภอวังวิเศษ
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล อำเภอวังวิเศษ วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ. กศน.ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง
23 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุ ของกศน.ตำบลเขาวิเศษ กศน.อำเภอวังวิเศษ
กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุ ของกศน.ตำบลเขาวิเศษ กศน.อำเภอวังวิเศษ ณ.สำนักพระพุทธบาทควนนกหว้า ม.4 ต.เขาวิเศา อ.วังวิเศษ จ.ตรัง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ถนนเพชรเกษม 16 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075 - 262147
โทรสาร 075-262147
nfe 14@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05