[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
เลขหนังสือส่ง พฤศจิกายน 2562
โดย : นุชนาฏ   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   


ที่ ศธ0210.3008/722 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการปลูกต้น วันต้นไม้ 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 131


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11:50:24
ศธ0210.3008/723 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าจ้างตัดหญ้า ห้องสมุดตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/724 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าจ้างตัดหญ้า ห้องสมุดตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/725 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง รับรองเงินเดือน
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.169.179


ความคิดเห็นที่ 2
อาทิตย์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 21:57:15
ศธ0210.3008/726 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 101.108.232.152


ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11:25:13
ศธ0210.3008/727 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้า ห้องสมุด กย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/728 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด สค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/729 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าโทรศัพท์ ห้องสมุด กย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.112.19


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11:07:36
ศธ0210.3008/730 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าวารวารห้องสมุด ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/731 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่านสพ.ห้องสมุด ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/732 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าวัสดุรห้องสมุด )
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/733 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าพวงมาลา 23 ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 1.1.157.71


ความคิดเห็นที่ 5
ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09:45:21
ศธ0210.3008/734 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอฝากเงินรายได้สถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.25.61.86


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11:25:37
ศธ0210.3008/735 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมเพสวิถีและทักษะชีวิต
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : น้ำฝน    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:06:13
ศธ0210.3008/736 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : น้ำฝน    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 8
จันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:19:47
ศธ0210.3008/737 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : กำธร    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:10:40
ศธ0210.3008/738 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/62
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:14:29
ศธ0210.3008/738 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง แบบรายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1/62
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:18:04
ศธ0210.3008/740 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง สำรวจข้าราชการครูประสงค์เข้ารับการพัฒนาชำนาญการพิเศษ
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:19:47
ธ0210.3008/741 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 2/2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:11:57
ศธ0210.3008/742 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้า กศน.สิเกา กย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/743 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้า กศน.สิเกา ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/744 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าไฟฟ้า ห้องสมุด ตค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/745 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถห้องสมุดเคลื่อนที่
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.209.187


ความคิดเห็นที่ 14
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 14:02:58
ศธ0210.3008/746 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าโทรศัพท์ กศน สค.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.209.187


ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 12:32:06
ศธ0210.3008/747 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ส่งการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2563
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ0210.3008/748 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ส่งการสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ถูกยุบรวม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13:31:33
ศธ0210.3008/749 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็น
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 125.24.123.56


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 06:34:38
ศธ0210.3008/750 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ส่งแบบการสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.46.25


ความคิดเห็นที่ 18
พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 06:48:12
ศธ0210.3008/751 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูล กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.46.25


ความคิดเห็นที่ 19
พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 07:48:00
ธ0210.3008/752 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ส่งแบบแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมตรัง ประจำปีงบประมาณ 2563
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.46.25


ความคิดเห็นที่ 20
จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 05:37:25

ศธ0210.3008/753 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง ขออนุมัติเิบิกเงินงบประมาณ (ค่าจ้างตัดหญ้า พย.)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 113.53.216.101

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :