[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
เลขหนังสือส่ง ตุลาคม 2562
โดย : นุชนาฏ   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   


ที่ ศธ0210.3008/706 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
เรื่อง ส่งรายงานผลการมีการใช้ Internet หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


เข้าชม : 101


ความคิดเห็นที่ 1
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:09:36
ที่ ศธ0210.3008/707 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
เรื่อง รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ0210.3008/708 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขอรับใบเสร็จรับเงินและแบบใบรับใบสำคัญ ปีงบประมาณ 2563
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.121.61


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:54:52
ที่ ศธ0210.3008/709 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.164.117


ความคิดเห็นที่ 3
ศุกร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:15:21
ที่ ศธ0210.3008/710 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 4
อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:10:40
ที่ ศธ0210.3008/711 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานการจัดโครงการปีงบประมาณ 2563
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 134.236.64.183


ความคิดเห็นที่ 5
อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:53:17
ที่ ศธ0210.3008/712 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานเชิงรุก
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:49:57
ที่ ศธ0210.3008/713 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
เรื่อง รายงานพัสดุประจำปี 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ที่ ศธ0210.3008/714 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขอส่งคืนครุภัณฑ์
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ธีรชัย ชื่นชม    ไอพี : 118.173.190.48


ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:51:52
ที่ ศธ0210.3008/715 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562
เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.167.93


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:58:50
ที่ ศธ0210.3008/716 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
เรื่อง การส่งรายกงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ประจำปีงบประมาณ 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:54:32
ที่ ศธ0210.3008/717 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 10
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:20:33
ที่ ศธ0210.3008/718 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิจ่ายเงินงบประมาณ 2563 (ค่าพวงมาลา 1,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ0210.3008/719 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิจ่ายเงินงบประมาณ 2563 (ค่าวัสดุ 600 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ    ไอพี : 118.173.156.81


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:24:08
ที่ ศธ0210.3008/720 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เรื่อง ส่งแบบสำรวจผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น ประชาชนผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน.
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : จุฑาำรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 12
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:52:01
ที่ ศธ0210.3008/721 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แชวง ปีงบประมาณ 2562
รอบที่ 2
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 1.20.97.21


ความคิดเห็นที่ 13
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:35:57
ที่ ศธ0210.3008/722 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงาน รายงานการปลูกต้น วันต้นไม้ 2562
เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางสาวนำ้ฝน ศรีคง    ไอพี : 1.20.97.21

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :