[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
หนังสือ สิงหาคม 2559
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559   


หนังสือประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

เข้าชม : 216


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:57:06
ที่ ศธ 0210.3008/451 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลผลการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของ มชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/452 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เรียน นางพัชรี ภรเดชอนันต์

ที่ ศธ 0210.3008/453 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เรียน นางอรอนงค์ ชูจำ

ที่ ศธ 0210.3008/454 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฃชุมชน (ค่าวัสดุ การเลี้ยงผึ้งโพรง 2,700 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/455 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฃชุมชน (ค่าวัสดุ ช่างปูกระเบื้อง 2,700 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 18:04:35
ที่ ศธ 0210.3008/456
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับฯ ครั้งที่ 1/2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/457
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฃชุมชน (ค่าพัฒนาผู้เรียน โครงการสร้างแรงบัลดาลใจฯ 3,000 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/458
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 19:37:11
แก้ไข ที่ ศธ 0210.3008/454 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฃชุมชน (ค่าวัสดุ การเลี้ยงผึ้งโพรง 2,700 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เป็น ขอเชิญวิทยากร นางสุธิดา ทิพทอง

ที่ ศธ 0210.3008/455 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
(โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฃชุมชน (ค่าวัสดุ ช่างปูกระเบื้อง 2,700 บาท)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
แก้ไขเป็นเชิญวิทยากร
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 23:00:54
ที่ ศธ 0210.3008/456 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559
เรื่อง ปรับแผๆนกๆๆารๆจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดย : ธุรการ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:42:04
ที่ ศธ 0210.3008/460 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ที่ ศธ 0210.3008/461 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
จันทร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 15:44:57
ที่ ศธ 0210.3008/460 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
เรื่อง จัดทำต้นฉบับข้อสอบ
โดย : ธุรการ    ไอพี : 182.232.60.105


ความคิดเห็นที่ 7
ศุกร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 17:31:18
ที่ ศธ 0210.3008/459 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
เรื่อง ยืมเงินงบประมาณ
โดย : ธุรการ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 12:49:59
ที่ ศธ 0210.3008/462 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559
เรื่อง เชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณสงวน มงคลศรีพันเลิศ
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
อาทิตย์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 16:43:36
ที่ ศธ 0210.3008/463 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2559
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของส่วนราชการ ปีงบประมาณ 2559
เรียน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :