[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
ออกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนเมษายน ๒๕๕๙)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2559   


ที่ ศธ 0210.3008/279 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) จำนวน 4,600 บาท)

เข้าชม : 244


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 12:51:24
ที่ ศธ 0210.3008/280 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
อังคาร ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 06:53:35
ที่ ศธ 0210.3008/281 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
เรื่อง การรายตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.45.154


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 15:14:59
ที่ ศธ 0210.3008/282
ลงวันที่ 4 เมษายน 2559
เรื่อง รายงานสรุปวันลา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : จุฑาภรณ์ พลประวัติ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 15:39:48
ที่ ศธ 0210.3008/283 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
เรื่อง การมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16:07:25
ที่ ศธ 0210.3008/284 ลงวันที่ 7 เมษายน 2559
เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:50:18
ที่ ศธ 0210.3008/ ว 285 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559
เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ...ตำบลเขาไม้แก้ว
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 18:18:16
ที่ ศธ 0210.3008/286 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณโครงการส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน 59 จำนวนเงิน 9,150.-
เรียน ผอ.สำนักงานจังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 16:26:35
ที่ ศธ 0210.3008/287 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559
เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ กศน.ตำบล จำนวนเงิน 46900.- บาท
เรียน ผอ.สำนักงานจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 17:42:07
ที่ ศธ 0210.3008/287 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559
เรื่อง การสำรวจข้อมูล กศน.ตำบล
เรียน ผอ.สำนักงานจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 17:43:22
แก้ไข ที่ ศธ 0210.3008/287 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559เป็นศธ 0210.3008/288 ลงวันที่ 22 เมษาย
เรื่อง การสำรวจข้อมูล กศน.ตำบล
เรียน ผอ.สำนักงานจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 11
พุธ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 11:25:49
แก้ไข ที่ ศธ 0210.3008/289 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559
เรื่อง การอบรมโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เรียน ผอ.สำนักงานจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 12
พุธ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 18:33:32
ที่ ศธ 0210.3008/290 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ ทักษะชีวิต กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว จำนวน 2,550 บาท
เรียน ผอ.สำนักงานจังหวัดตรัง
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 13
ศุกร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 18:02:29
ที่ ศธ 0210.3008/291 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559
เรื่อง การขยายผลโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เรียน ผอ.สำนักงานจังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :