[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
7

คำคมสอนใจ
 เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้...             แต่เราสามารถปรับใบเรือได้...
อาเซียน
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย
 
 

  
อกเลขหนังสือส่ง กศน.อำเภอสิเกา (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว   เมื่อวันที่ : พุธ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558   


ศธ 0210..3008/310 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
เรื่อง ส่งรายงานการควบคุมเงินบำรุงการศึกษาของหน่วยงานย่อย
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เข้าชม : 452


ความคิดเห็นที่ 1
พุธ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:03:23
ศธ 0210..3008/311 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.ห้องสมุด มิย.58 จำนวนเงิน 600 บาท)

ศธ 0210..3008/312 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวารสาร.ห้องสมุด มิย.58 จำนวนเงิน 1,075 บาท)

ศธ 0210..3008/313 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.กศน.ตำบล มิย.58 จำนวนเงิน 1,110 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 2
พุธ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 21:49:39
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๓๑๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง  ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.52.89.163


ความคิดเห็นที่ 3
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 06:27:36
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๓๑๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินไปราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.52.89.163


ความคิดเห็นที่ 4
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:52:00
ศธ 0210..3008/316 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าวัสดุฝึกโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน.กศน.ตำบลนาเมืองเพชร กิจกรรมการทำกระเป๋าลดโลกร้อน จำนวนเงิน 7,150 บาท)

ศธ 0210..3008/317 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุฝึกโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน.กศน.ตำบลไม้ฝาด กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา จำนวนเงิน 3,050 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 5
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:23:09
ศธ 0210..3008/318 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าไฟฟ้ากศน.อำเภอสิเกา,กศน.ตำบลบ่อหินและห้องสมุด มิย. 58 จำนวน 4,573.04 บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 6
ศุกร์ ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 08:17:28
ศธ 0210..3008/319 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
(26 มิถุนายน) ประจำปี 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.228


ความคิดเห็นที่ 7
จันทร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:32:57
ศธ 0210..3008/320 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร โครงการศูนย์ฝึกฯ กิจกรรม การทำลวดพันถ้วยรับน้ำ
ยางพารา
เรียน นางกรวิวรรณ์ ทรัพย์สิน

ศธ 0210..3008/321 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม การทำหมวกรีไซเคิล
เรียน นางประคอง เฉี้ยนเงิน

ศธ 0210..3008/322 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากร โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน กิจกรรมการประดิษฐกระเป็าจากเส้นพลาสติก
เรียน นางสาวสมใจ มีแก้ว
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.129.121


ความคิดเห็นที่ 8
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 06:20:10
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๓๒๓ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ ๒๕๕๘ และขอเบิกเงินงบประมาณเพิ่ม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.174.183.140


ความคิดเห็นที่ 9
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:24:19
ศธ 0210..3008/324 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอยืมงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : มีนา สีชาย    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 10
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:29:50
ศธ 0210..3008/325 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การอบรมครูฯ ETV
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 11
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:32:02
ศธ 0210..3008/326 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ปรับปรุงโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง


ศธ 0210..3008/327 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน คุณภาคภูมิ สมันหลี
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:36:39
ศธ 0210..3008/326 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศกพอเพียง
เรียน เกษตรอำเภอสิเกา คุณธีระ วิวัฒนานนท์
ศธ 0210..3008/327 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร พัฒนาสังคมและฃุมฃน อาหารจานเดียว
เรียน คุณราตรี นวลศรี
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:39:39
ศธ 0210..3008/326 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 แก้ไขเป็น
ศธ 0210..3008/328 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร ศกพอเพียง
เรียน เกษตรอำเภอสิเกา คุณธีระ วิวัฒนานนท์
ศธ 0210..3008/327 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 แก้ไขเป็น
ศธ 0210..3008/329 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร พัฒนาสังคมและฃุมฃน อาหารจานเดียว
เรียน คุณราตรี นวลศรี
โดย : นางมีนา สีชาย    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 14
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:52:31
ศธ 0210..3008/330 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558 (กิจกรรมการทำเทียบหอมไล่ยุ่ง จำนวน 3,450 บ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 15
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:08:24
ศธ 0210..3008/331 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่านสพ.และวารสารบ้านหนังสือฯ มิย. จำนวน 13,800 บ.)

โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 16
อังคาร ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 22:22:56
ศธ 0210..3008/332 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอยืมงบประมาณ 2558 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 30,700 บาท
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ 0210..3008/333 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร พัฒนาสังคมและฃุมฃน อาหารจานเดียว
เรียน นางประคอง เฉี้ยนเงิน
โดย : นางจุฑาภรณ์ พงษ์ประวัติ    ไอพี : 118.173.143.227


ความคิดเห็นที่ 17
พุธ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:20:25
ศธ 0210..3008/334 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กศน. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 18
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 20:48:59
ศธ 0210..3008/335 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลาดภัยทางถนนจังหวัดตรัง พ.ศ. 2558-2559
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.104


ความคิดเห็นที่ 19
ศุกร์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 07:53:13
ศธ 0210..3008/336 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การล้างเงินยืมงบประมาณ 2558 ตามบย 123/58 ลว 23 มิย 58
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุฝึกโครงการศูนย์ฝึกชุมชน 5 ตำบล จำนวน 75,500บาท)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.138.34


ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:08:58
ศธ 0210..3008/337 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การอบรมครูฯ ETV
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 21
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:47:15
ศธ 0210..3008/338 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบฯ ระดับชาติ (N-NET)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 22
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:19:40
ศธ 0210..3008/339 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรปลาดุกอุย
เรียน คุณกลศกร รัตนมนตรี
ศธ 0210..3008/340 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรการแปรรูปอาหารทะเล
เรียน คุณสิรินาฏ จงรักษ์
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.137.240


ความคิดเห็นที่ 23
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:52:24
ศธ 0210..3008/341 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
เรื่อง รายงานการติดตามเฝ้าระวังภัยพิบัติและรองรับสภาวะวิกฤต และสภาวการณ์ทางการศึกษาของหน่วยงาน/  สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ศธ 0210..3008/342 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
เรื่อง รายงานการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:30:09
ศธ 0210..3008/343 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
เรื่อง สั่งข้อสอบ วิชาบังคับ และวิชาเลือก กศน.อ.สิเกา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 25
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 20:34:41
ศธ 0210..3008/344 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญวิทยากรซิลค์สกรีนประเป๋า
เรียน คุณสมใจ ล้วนเส้ง
โดย : นายกำธร รายา    ไอพี : 118.173.137.240


ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 07:44:57
ศธ 0210..3008/345 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือและสื่อ กิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 13,750 บ.)

ศธ 0210..3008/346 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,890 บ.)

ศธ 0210..3008/347 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,700 บ.)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.134.255


ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 09:50:57
ศธ 0210..3008/348 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง จัดทำต้นฉบับรายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : อนันต์ ศรีราม    ไอพี : 192.168.0.1


ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:36:59
ศธ 0210..3008/349 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขออนุมัติเงินทดรองจ่าย(โครงการกีฬา กศน. 50,000)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:40:40
ศธ 0210..3008/350 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ดำเนินการสอบ (N-NET)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 30
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:45:21
ศธ 0210..3008/351 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา(มสธ.)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
โดย : นายอนันต์ ศรีราม    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:52:26
ศธ 0210..3008/352 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าหนังสือและสื่อ กศน.ตำบลบ่อหิน จำนวน 15,000 บ.)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 32
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:43:35
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๓๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขอล้างเงินยืมงบประมาณ ๒๕๕๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมในหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ ๒ ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๘,๖๑๒.- บาท (แปดพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน)
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 182.53.192.74


ความคิดเห็นที่ 33
ศุกร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:06:18
ศธ 0210..3008/354 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัดุสำนักงานห้องสมุด จำนวน 6,480 บ.)

ศธ 0210..3008/355 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัดุสำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 13,040 บ.)

โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 34
จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:14:19
ศธ 0210..3008/356 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมการทำลวดพันถ้วยรับน้ำยาง ต.เขาไม้แก้ว จำนวน 4,200 บ.)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 35
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:34:17
ศธ 0210..3008/357 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าจ้างทำความสะอาดห้องสมุด กค. จำนวน 1,000 บ.)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 36
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:07:54
ศธ 0210..3008/358 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าโทรศัพทืเคลื่อนที่ พค. จำนวน 1,000 บ.)

ศธ 0210..3008/359 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุฝึกและค่าตอบแทนวิิทยากร โครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการฝึกทักษะกีฬา ต.เขาไม้แก้ว จำนวน 2,000 บ.)

ศธ 0210..3008/360 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุฝึกและค่าตอบแทนวิิทยากร โครงการพัฒนาสังคมฯ กิจกรรมการทำกระเป๋าถัก ต.เขาไม้แก้ว จำนวน 7,120 บ.)

ศธ 0210..3008/361 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ กค. จำนวน 15,000 บ.)

ศธ 0210..3008/362 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ กค. จำนวน 1,000 บ.)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 37
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:32:30
ศธ 0210..3008/363 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การอบรมครูฯ การเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 38
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 18:23:01
ศธ 0210..3008/364 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การพิจารณากลั่นกรองให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ศศิ พลเดช    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 39
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:15:57
ศธ 0210..3008/365 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
เรียน นางอารีย์ จุ้ยน้ำสี

ศธ 0210..3008/366 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายถาวร พรเดชอนันต์
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 40
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:26:35
ศธ 0210..3008/ว367 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่าน
หนังสือประจำหมู่บ้านฯ
เรียน นายกเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร,นายกเทศบาบตำบลสิเกา,นายกอบต.


โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 41
จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 07:40:23
ศธ 0210..3008/368 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การเลี้ยงปลาดุกต.เขาไม้แก้ว จำนวน 2,400บ.)

ศธ 0210..3008/369 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การเลี้ยงปลาดุกต.นาเมืองเพชร จำนวน 2,200บ.)

ศธ 0210..3008/370 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การซ่อมแซมเสื้อผ้า ต.เขาไม้แก้ว จำนวน 6,000 บ.)

ศธ 0210..3008/371 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การเลี้ยงไก่ ต.นาเมืองเพชร จำนวน 2,400 บ.)

ศธ 0210..3008/372 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุพัฒนาสังคมชุมชน การทำอาหารจานเดียว ต.นาเมืองเพชร จำนวน 1,200 บ.)


โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 118.173.136.103


ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:11:12
ศธ 0210..3008/365 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เปลี่ยนเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
เรียน นางอารีย์ จุ้ยน้ำสี
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 43
จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:03:50
ศธ 0210..3008/366 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 44
จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 23:05:07
ศธ 0210..3008/367 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/แผน เดือนกรกฎาคม
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นางปรียา นิคะ    ไอพี : 122.155.38.16


ความคิดเห็นที่ 45
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:56:43
ศธ 0210..3008/375 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุพัฒนาสังคมชุมชน การประดิษฐ์กระเป๋าจาเส้นพลาสติก ต.กะลาเส จำนวน 6,150 บ.)

ศธ 0210..3008/376 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การเลี้ยงไก่ ต.ไม้ฝาด จำนวน 2,400บ..)

ศธ 0210..3008/377 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การเลี้ยงปลาดุก ต.บ่อหิน จำนวน 2,400บ..)

ศธ 0210..3008/378 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การเพาะเห็ด ต.กะลาเส จำนวน 4,800บ..)

ศธ 0210..3008/379 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การเพาะเห็ด ต.ไม้ฝาด จำนวน 4,800บ..)

ศธ 0210..3008/380 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การแปรรูปเห็ด ต.บ่อหิน จำนวน 4,200บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 46
อังคาร ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 18:15:47
ศธ 0210..3008/381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำ
เดือน กรกฎาคม 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 47
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 06:07:28
ที่ ศธ๐๒๑๐.๓๐๐๘ / ๓๘๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุญาตเดินทางไปราชการลับ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
โดย : นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์    ไอพี : 118.172.126.58


ความคิดเห็นที่ 48
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:26:54
ศธ 0210..3008/383 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
เรียน ผอ. โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

ศธ 0210..3008/384 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชุดโซฟา และโฟเดียม
เรียน นายก อบต.เขาไม้แก้ว


ศธ 0210..3008/385 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด โครงการกีฬา กศน.สิเกาสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
เรียน นายก อบต.เขาไม้แก้ว
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 49
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:14:30
ศธ 0210..3008/386 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร ศฝช.การเพาะเห็ด ต.กะลาเส จำนวน 4,800บ..)

ศธ 0210..3008/387 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การล้างเงินยืมงบประมาณ 2558 บย 159/58
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุโครงการศฝช. 4 ตำบล จำนวน 30,700บ..)

ศธ 0210..3008/388 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง การล้างเงินยืมงบประมาณ 2558 บย 160/58
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าวัสดุโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 5 ตำบล จำนวน 19,400บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 50
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 15:57:30
ศธ 0210..3008/ว.389 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
เรียน ผอ.อำเภอหาสำราญ/ผอ.อำเภอปะเหลียน/ผอ.อำเภอห้วยยอด/ผอ.อำเภอกันตัง
โดย : ขวัญชนก ช่วยชะนะ    ไอพี : 106.0.197.81


ความคิดเห็นที่ 51
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 16:14:29
ศธ 0210..3008/390 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 5 ตำบล จำนวน 600บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198


ความคิดเห็นที่ 52
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:00:42
ศธ 0210..3008/391 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร -ค่าวัสดุโครงการพัฒนาสังคมชุมชน กิจกรรมการประดิษฐ์กระเป๋า ต.กะลาเส จำนวน 2,850บ..)

ศธ 0210..3008/392 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร -ค่าวัสดุโครงการทักษะชีวิต กิจกรรมการทำหมวกฯ ต.กะลาเส จำนวน 2,000บ..)

ศธ 0210..3008/393 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ 2558
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
(ค่าตอบแทนวิทยากร -ค่าวัสดุโครงการพัฒนาสังคมชุมชน กิจกรรมการทำอาหารจานเดียว ต.กะลาเส จำนวน 1,200บ..)
โดย : นุชนาฏ นุ้ยขาว    ไอพี : 182.93.206.198

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :